ผลงาน/รางวัลสถานศึกษา
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา..สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์
รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา..ในสายอาชีพช่างเครื่องกล   สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์  ระดับ  1
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา..สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา..ในสายอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์   สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ  1

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันE-SPORT รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่้งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาฃีวศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 474.94 KB
รางวัลผลการประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาว ประจำปีการศึกษา 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.95 KB
รางวัลผลการประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับดีเยี่ยม
รางวัลผลการประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564 (สถานศึกษาต้นแบบ)