ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมตรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี 2565คณะกรรมการฯ คณะที่ 3 โดยท่านผู้อำนวยการมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความรู้คำแนะนำในการตรวจในครั้งนี้แบบกัลยาณมิตรวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 287 ครั้ง