ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา ปี 2565

วัน  อังคาร ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ได้จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนเข้าพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ในปีการศึกษา  2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งยังช่วยให้พุทธศาสนิกชนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทุนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,15:52   อ่าน 133 ครั้ง