ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
วันที่15สิงหาคม พ.ศ.2565 ผู้บริหารคณะครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพโครงการกิจกรรมจัดอบรมและศึกษาดูงานด้านระเบียบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยณ หอประชุมชมภูพาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการมนัสนันท์ ราตรีหว่างและวิทยากรท่านรองผู้อำนวยการ ณรงค์ศักดิ์ ชะเอมมาเป็นวิทยากรและให้ความรู้ให้ครูผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 298 ครั้ง