ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการท่องเทียวชุมชนและการสำรวจประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖  ท่านผู้อำนวยการ ดร.ธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย และแผนกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา  จัดโครงการศึกษาเรียนรู้การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน (ภูผาด่าง. บ้านห้วยหีบ.  อ.โคกศรีสุพรรณ  สกลนคร)

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,08:24   อ่าน 81 ครั้ง