ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2566 รอบแรก (อ่าน 239) 31 ม.ค. 66
กิจกรรมการท่องเทียวชุมชนและการสำรวจประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (อ่าน 81) 13 ม.ค. 66
กิจกรรมกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัย 2565 (อ่าน 91) 25 พ.ย. 65
โครงการบริการวิชาการสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 259) 20 ก.ย. 65
กิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา (อ่าน 298) 17 ส.ค. 65
การจัดงานกิจกรรมเนื่องในงานวันแม่เเห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 161) 14 ส.ค. 65
โครงการกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา ปี 2565 (อ่าน 229) 12 ก.ค. 65
ต้อนรับคณะกรรมตรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อ่าน 264) 29 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาต 2565 (อ่าน 207) 24 มิ.ย. 65
วันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 247) 23 มิ.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2565 (อ่าน 220) 17 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 2565 (อ่าน 192) 31 พ.ค. 65
เปิดตัวสโมสรฟุตบอลสกลนครซีตี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา (อ่าน 314) 31 มี.ค. 65
สถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเป็นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 276) 28 ก.พ. 65
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ได้จัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลเข้า ค่ายพักเเรมสำหรับกองลูกเสือวิสามัญ (อ่าน 215) 28 ก.พ. 65
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฝึกอบรม+ทดสอบ ครบในที่เดียว (อ่าน 231) 02 ก.พ. 65
ประกาศงานทะเบียนเรื่องการขอสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 (อ่าน 624) 21 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนในโรงงาน (Work-integrated Learning : Wil ) วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา (อ่าน 217) 19 ม.ค. 65
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 219) 18 ม.ค. 65
กำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ 12- 18 ปี (อ่าน 272) 14 ธ.ค. 64
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษาส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน ) (อ่าน 239) 10 พ.ย. 64
คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก (อ่าน 225) 04 พ.ย. 64
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษาเข้าการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่าน 234) 02 พ.ย. 64
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด Live Facebook การปฐมนิเทศนักเรียน (อ่าน 337) 29 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนในรูปแบบผสมผสานออนไลน์และออนไชต์ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 (อ่าน 250) 29 ต.ค. 64
คู่มือหรือมาตรฐานการใช้บริการห้องพยาบาล SOP (อ่าน 326) 02 ต.ค. 64
คู่มือตามปฏิบัติมาตรการ sandbox safety zone in school (อ่าน 267) 02 ต.ค. 64
วิธีการตรวจด้วย Antigen Test Kit เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรั (อ่าน 256) 01 ต.ค. 64
การปฏิบัติตนในการทำงานในสถานการณ์การในสถาน์การระบาดโควิด -19 (อ่าน 260) 01 ต.ค. 64
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษาได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อป้องกันโควิด-19 เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีน (อ่าน 262) 12 ต.ค. 64